פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support

Primary ticket mailbox

 Billing

Customer billing related issues, questions and concerns

 Sales

Learn more about the marketing products and services The Storage Group can utilize to make your storage website a lead generating tool.